Hjem

Flyvepsykologisk Center

Ifølge EASA.CAT.GEN.MPA.175 skal alle AOC-holders sikre, at der laves en flyvepsykologisk pilot assessment af den enkelte kandidat i forbindelse med ansættelse og forud for påbegyndelse af flyvning. Desuden dikterer EASA.CAT.GEN.MPA.215, at der skal implementeres et Pilot Peer Support Programme.


Pilot Assessments

EASA.CAT.GEN.MPA.175


AOC-holders skal sikre, at piloter får foretaget en psykologisk assessment, inden de tager hul på flyvning. Det betyder, at der i forbindelse med rekrutteringen skal laves en psykologisk vurdering af piloterne. Flyvepsykologisk Center sikrer, at alle pilot assessments varetages af specialistgodkendt psykolog, som har erfaring med flyvepsykologiske myndighedsopgaver.


Læs mere

Peer Support Programme

EASA.CAT.GEN.MPA.215


Et Pilot Peer Support Program (PPSP) indebærer, at piloter i tæt samarbejde med en kvalificeret psykolog hjælper deres medpiloter med at håndtere forskellige former for psykologiske-, arbejds- og livsrelaterede problemer. Pilotens problematik vil blive håndteret absolut fortroligt og piloten vil modtage støtte og rådgivning med henblik på at vende styrket tilbage til cockpittet


Læs mere

Medical Class 1

EASA.PART.MED.B.055


Ansøger du om Medical Class 1 indenfor luftfart (fx ifm. uddannelse til pilot eller flyveleder), så er første skridt en psykologisk screening for at få vurderet dit mentale helbred. Vær venligst opmærksom på, at du skal have foretaget den psykologiske screening inden flyvelægebesøget. Det er flyvelægen (AeMC), der endeligt vurderer og godkender resultatet af screeningen. Læs mere

I Flyvepsykologisk Center rådgiver vi løbende flyvelæger omkring flyvepsykologiske spørgsmål og vi har et tæt samarbejde med flyvelæger på landsplan omkring flyvepsykologiske screeninger af piloter, flyveledere og cabin crew.