Pilot Peer Training

Initial Peer Training


3-dages introduktionskursus til kommende pilot peers, som bl.a. omhandler: 

 

 • Håndtering af personfølsomme oplysninger og vigtigheden af fortrolighed (inkl. juridisk bindende fortrolighedsaftale for peers)
 • Rollen som peer – hvad indebærer den?
 • Gennemgang af konceptet bag PPSP samt ICAO's "Fitness to fly"
 • Samarbejdet med PPSP-psykologer
 • Gennemgang af de hyppigste mentale helbredsproblemer blandt piloter
 • Gennemgang af "Temporary Relief Policy"
 • Struktur, proces og afslutning i forbindelse med PPSP-henvendelser
 • Muligheder for henvisning til professionel hjælp udenfor PPSP-regi
 • Træning i grundlæggende rådgivnings- og lyttefærdigheder
 • Grænsesætning (følelsesmæssigt og praktisk – at passe på sig selv som peer)
 • Rollespil med henblik på at træne opkaldsteknik og rådgivningsfærdigheder
 • Guidelines for hvornår tavshedpligt må/skal brydes for at forhindre ulykkerRecurrent Peer Training


1-dags kursus målrettet pilot peers, hvor indholdet følger anbefalingerne fra EEPSI. Kursets indhold afstemmes i øvrigt med de deltagende peers erfaringsniveau og øvrige behov.

Peer Supervision


Løbende supervision af pilot peers ved supervisorgodkendt psykolog med godt kendskab til luftfartsbranchen.


AOC'ets ansvar


Det er operatørens ansvar at kunne dokumentere og tilsikre, at den PPSP-ansvarlige psykolog har viden om:


 • Håndtering af personlig information jf. GDPR
 • Materialet som piloterne bliver undervist i ifm. PPSP fx. ICAOs, IFALPAs og IATAs “Fitness to fly”
 • Operatørens "temporary relief policy"
 • Guidelines for hvornår tavshedspligt må/skal brydes
 • Rapportering til operatørens Safety Management System samt hvilken information, der må indgå i denne rapportering under hensyntagen til fortrolighed
 • Læst/udarbejdet jobanalyse jf. AMC1.CAT.GEN.MPA.175(a)(2).

EEPSI


Flyvepsykologisk Center følger retningslinjerne og udviklingsarbejdet i EEPSI, European Pilot Peer Support Initiative. Samtlige kurser for peers følger fx EEPSI's anbefalinger.

LAD OS SAMARBEJDE


Ønsker I at vide, hvordan Flyvepsykologisk Center kan hjælpe jeres organisation med at

opfylde kravene i EASA.CAT.GEN.MPA.175, er I velkomne til at kontakte os.