Pilot Peer Support Programme

Nyt EASA-krav


Pilot Peer Support Programme


D. 14 februar 2021 trådte EASA.CAT.GEN.MPA.215 i kraft vedrørende Pilot Peer Support Programmer (PPSP). Reglerne indebærer, at alle AOC-holders skal implementere et PPSP og dermed sikre, at selskabets piloter har adgang til rådgivning og behandling i tilfælde af mentale belastninger.


Et PPSP går kort fortalt ud på, at piloter i samarbejde med en kvalificeret psykolog hjælper deres medpiloter med at håndtere forskellige former for psykologiske-, arbejds- og livsrelaterede problemer. Pilotens problematik vil blive håndteret fortroligt og piloten vil modtage støtte og rådgivning med henblik på hurtigst muligt at vende styrket tilbage til cockpittet.

Hvad tilbyder vi?


Flyvepsykologisk Center tilbyder hjælp til organisering og implementering af et individuelt tilpasset PPSP. I den forbindelse står vi for:


  • Rekruttering, uddannelse og løbende supervision af pilot peers
  • Præsentation af PPSP til alle piloter og øvrige besætningsmedlemmer
  • Hjælp til piloter indenfor 24 timer enten ved pilot peer (internt eller eksternt) eller en af Flyvepsykologisk Centers tilknyttede psykologer
  • Vurdering og visitation af henvendelser ved specialist- og supervisor-godkendt psykolog, herunder facilitering og iværksættelse af relevant hjælp i de tilfælde, hvor problemet ikke kan løses i PPSP-regi
  • Hjælp til udfærdigelse, godkendelse og implementering af PPSP i relevante manualer (OM-A, OM-D, Compliance og Safety Management)
  • Etablering af en såkaldt ”oversight committee” (specifikt EASA-lovkrav)
  • Adgang til vores onlineprogram med PPSP-ressourcer (fx viden om mentale problemer, tjeklister, evalueringsskemaer og pilotberetninger)
  • Hjælp til udfærdigelse af "Temporary Relief Policy"

Samarbejde på tværs af luftfartsselskaber


Flyvepsykologisk Center tilbyder PPSP-samarbejde med flere luftfarts-selskaber, hvilket muliggør erfaringsudveksling på tværs af organisationer. Hvis det ønskes, kan peers fra forskellige selskaber møde hinanden på kursusdage eller til supervision, men information bliver kun udvekslet under ufravigelig hensyntagen til tavshedspligt og anonymisering af data. Dette af hensyn til persondataforordningen og piloternes grundlæggende tillid til systemets fortrolighed.

 

Piloter der via PPSP henvender sig med et ønske om hjælp kan både få hjælp af: 1) en pilot peer fra egen organisation, 2) en pilot peer fra en anden organisation eller 3) en af Flyvepsykologisk Centers psykologer. Ved visitationen guides piloten i retning af den hjælp, som vedkommende føler sig tryggest ved. Selvsagt under hensyntagen til sikkerhedsaspektet.

Integration med Safety Management System


En fundamental forudsætning for et velfungerende og succesfuldt PPSP er selskabets "Just Culture", som bl.a. har at gøre med tillid, tryghed og fortrolighed samt muligheden for midlertidig fritagelse fra flyvning (jf. temporary relief policy). Dette meldes klart og tydeligt ud til piloter og andet personale for hvem flysikkerhedsaspektet er væsentligt.


PPSP-integration med Safety Management er vigtigt og indebærer bl.a. at der vil blive etableret et board, hvor NP'er mødes med jævne mellemrum for at drøfte PPSP-henvendelser på baggrund af anonymiserede data. Selskabet får her feedback hvad angår piloternes overordnede mentale helbred og trivsel. Endvidere indblik i støtteprogrammets effekt.  

LAD OS SAMARBEJDE


Flyvepsykologisk Center er et samarbejde mellem kompetente psykologer og erfarne piloter.

Vores mission er at optimere mental trivsel og performance blandt piloter.