Om

Flyvepsykologisk Center


Flyvespykologisk Center ledes af psykolog Stine Moldt, som har bred erfaring fra det flyvepsykologiske speciale. Hun har i samarbejde med Trafikstyrelsen, AeMC og flyvelæger rundt omkring i landet lavet flyvepsykologiske screeninger af flyveleder- og pilotaspiranter. Endvidere flyvepsykologiske undersøgelser af operative flyveledere, piloter og cabin crew ved behov for vurdering af om psykologiske, psykiatriske eller rusmiddelrelaterede faktorer kompromitterer flysikkerheden.


Stine Moldt er medlem af European Association for Aviation Psychologists (EAAP), som er et europæisk netværk for flyvepsykologer. Hun er bekendt med både luftfartslovgivningen og EASAs Part Med/Part 965. Branchekendskabet indebærer desuden indsigt i de mentale og livsrelaterede belastninger, der ofte knytter sig til de arbejdsbetingede stressorer, som luftfartspersonalet eksponeres for.


Stine Moldt er autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og godkendt supervisor på specialistniveau. I tillæg til dette kommer flere års erfaring som faglig leder i specialklinik på Aarhus Universitetshospital.

 


Tilknyttede psykologer


Flyvepsykologisk Center har flere tilknyttede psykologer. Alle psykologer er nøje udvalgte autoriserede psykologer med både spcialistgodkendelse og mange års klinisk træning, dvs. bred erfaring med både behandlings- og udredningsopgaver. Alle psykologer har fået grundig indføring i det flyvepsykologiske område og relevant lovgivning. De modtager alle supervision løbende. Tilknyttede luftfartseksperter


Flyvepsykologisk Center har tilknyttet luftfartspersonale med flere årtiers erfaring fra luftfartsbranchen. De fungerer dels som interne peers og dels som luftfartseksperter fx på træningskurser for peers.

Flere årtiers kombineret erfaring og

ekspertise i psykologi og luftfart

Kort om klinikken

Flyvepsykologisk Center ligger i udkanten af Aarhus. Der er gratis parkering og gode parkeringsmuligheder i tilknytning til klinikken. Det er også nemt at komme til klinikken, hvis du tager offentlig transport. 

Flyvepsykologisk Center er funderet på et tæt samarbejde mellem erfarne psykologer og piloter. Vores mission er at styrke piloters mentale helbred og performance under hensyntagen til flysikkerheden.