Pilot Assessment

Nyt EASA-krav


Pilot Assessments 


D. 14 februar 2021 trådte EASA.CAT.GEN.MPA.175 i kraft vedr. psykologisk assessment af piloter. Reglerne indebærer, at alle luftfartsoperatører skal sikre, at piloter får foretaget en psykologisk vurdering i forbindelse med ansættelsen og inden de begynder flyvning.

 

Formålet med vurderingen er at:

 

  • Afdække pilotens psykologiske egenskaber og egnethed i henhold til arbejdsbetingelser og krav i den givne organisation
  • Minimere risikoen for psykologiske faktorers negative indvirkning på flysikkerheden

 

Et samarbejde med Flyvepsykologisk Center sikrer, at den psykologiske vurdering foretages i samarbejde med en kvalificeret psykolog med tilstrækkelig testerfaring og erfaring med flyvepsykologiske opgaver. Dette er i tråd med de gældende lovkrav. Endvidere anvendes testmateriale, som anbefales af Trafik-, Brygge- og Boligstyrelsen.


Pilot assessments vil jf. europæiske anbefalinger afdække:

 

  • Kognitive evner
  • Personlighedstræk
  • Operationelle og faglige kompetencer
  • Sociale kompetencer jf. CRM-principper

Hvad betyder det for rekrutteringen af piloter?


Alle luftfartsoperatører skal sikre, at den psykologiske assessment finder sted i forbindelse med rekrutteringsprocessen forud for ansættelsen. Flyvepsykologisk Center tilbyder et testbatteri, som netop kan anvendes i rekrutteringen af piloter og som opfylder EASA.CAT.GEN.MPA.175.


I forbindelse med implementeringen af pilot assessments skal den enkelte AOC dokumentere de anvendte procedurer, det involverede personale, gyldighedsperioden samt hvilke assessmentkriterier og instrumenter, der anvendes. Flyvepsykologisk Center tilbyder hjælp til implementering i relevante manualer (OM-A, OM-D, Compliance & Safety Management).


Det er den enkelte AOC-holders ansvar at dokumentere, at den valgte psykolog til opgaven har den rette uddannelse samt tilstrækkelig viden om luftfart. Hos Flyvepsykologisk Center er det vores ledende psykolog, som varetager eller superviserer opgaven vedr. pilot assessments. Dermed sikres det, at ansvaret for  vurderingerne ligger hos en erfaren psykolog, som er vant til at varetage flyvepsykologiske vurderinger og profileringer på myndighedsniveau.


LAD OS SAMARBEJDE


Ønsker I at vide, hvordan Flyvepsykologisk Center kan hjælpe jeres organisation med at

opfylde kravene i EASA.CAT.GEN.MPA.175, er I velkomne til at kontakte os.